RSS

Obecní úřad Měšice

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce.

Adresa
Hlavní 55/22
250 64  Měšice

E-maily
mesice@mesice.org

starosta obce - jiri.bejlek@mesice.org

místostarosta obce - jan.richter@mesice.org

účetní, správce rozpočtu- helena.vyhlidalova@mesice.org

matrika- jana.literova@mesice.org

Telefony
+420 283980330 - kanceláře
+420 283981280 - účtárna
+420 739058481 - starosta
+420 725021852 - místostarosta
+420 723737027 - obecní policie
+420 739058495 - vedoucí tech. čety

Datová schránka - md2bcts

IČO - 00240451

DIČ - CZ00240451

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

 

Budova Obecního úřadu v Měšicích
Budova Obecního úřadu
obecní vlajka
Vlajka obce
obecní znak
Znak obce

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

starosta obce: Jiří Bejlek
místostarosta: Jan Richter
účetní: Helena Vyhlídalová
matrikářka: Jana Literová
knihovnice: Marie Nováková
archivář, kronikář: Renata Suchelová

Povinnosti obecního úřadu

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

  • podávat informace žadatelům
  • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
  • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
  • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
  • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku (fyzickou a elektronickou)

Ostatní