• Vyjádření obce k záměru "Stavební úpravy pro areál Alika-Měšice" v k.ú. Měšice u Prahy

  V příloze naleznete vyjádření obce k záměru společnosti Alika Invest s.r.o. na výstavbu nových hal a provoz v celém areálu společnosti.

  Vyjádření obce k záměru společnosti Alika Invest s.r.o.

 • Omezení provozu stavebního úřadu

  Stavební úřad v Líbeznicích bude mít z důvodu stavebních úprav omezen provoz. Bližší informace v příloze.

  Omezení provozu SÚ Líbeznice

 • Záměr společnosti Alika Invest s.r.o.

  Vážení občané zveřejňujeme zámer společnosti Alika Invest s.r.o., který může významným způsobem ovlivnit životní prostředí v naší obci. V přiložených souborech se s ním můžete seznámit.

  Oznámení záměru

 • Stavební úpravy záměru Alika Invest. s.r.o.

  V této příloze se seznámíte se stavebními úpravami areálu Alika Invest s.r.o.

  Stavební úpravy

 • Hluková studie záměru Alika Invest s.r.o.

  Tento soubor obsahuje hlukovou studii záměru

  Hluková studie záměru

 • Oznámení o uzavření knihovny

  Oznamujeme občanům, že v době od 1.8. do 31.8.2014 bude uzavřena Místní knihovna.

 • Omezený prázdninový provoz na poště v Měšicích

  Pošta Měšice oznamuje občanům, že omezuje provozní dobu na místní poště. Ve dnech od 14.7. do 25.7. 2014 bude otvírací doba od 8 - 10 a od 14 - 17 hod. Další termín omezení je od 18.8. do 5.9.2014 s otvírací dobou od 8 - 10 a od 14 - 17 hod.

 • Oznámení o omezení dodávky vody

  Připravte se na plánované omezení dodávky pitné vody. Na úterý 22. července jsou plánovány servisní práce na vodovodní síti a bude tedy od 8:00 do 15:00 přerušena dodávka pitné vody. Jaké části obce se bude toto omezení týkat se dozvíte v příloze tohoto oznámení.

  Omezení dodávky pitné vod

 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

  Oznamujeme občanům plánované přerušení dodávky elektřiny dne 23.7.2014 v době od 8:00 do 11:00 v lokalitě trafostanice U Vlečky a v době od 11:30 do 15:00 v lokalitě ulice 5. května a ulice Zahradní. Plánky s výše uvednými lokalitami naleznete v příloze tohoto oznámení.

  Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

 • HURÁ!!!!!!!!! LETIŠTĚ VODOCHODY NEMÁ KLADNÉ STANOVISKO!

  Ministerstvo životního prostředí zrušilo kladné stanovisko EIA pro rozšíření Letiště Vodochody. 

  Zrušení stanoviska Letiště Vodochody

RSS

Obec Měšice

Obec Měšice leží ve Středočeském kraji na území okresu Praha - východ na severovýchod od Prahy přibližně 3 km od hranice hlavního města. Větší města na sever od obce jsou Neratovice, Brandýs nad Labem a Mělník. Obec leží v rovinaté krajině Středočeské tabule a je obklopena úrodnou zemědělskou půdou. Území je odvodňováno Líbeznickým potokem (dříve Makovka), který je přítokem Mratínského potoka, vtékajícího do Labe v Kostelci nad Labem. Líbeznický potok, teče z Bořanovic přes Líbeznice a Měšice do Mratína, kde nejprve zprava vtéká Hovorčovický potok a poté Mratínský potok, do nějž se Líbeznický potok vlévá. Na potoce jsou na území obce dva rybníky. Nadmořská výška se pohybuje kolem 200 m.n.m (nejvyšší bod je 225,5 m.n.m).

Malé lesní celky (velká a malá bažantnice, remízky, zámecký park) tvoří z obce příjemnou oázu zeleně v jinak bezlesé rovinné krajině severovýchodního okolí Prahy. Skoro všechny ulice v obci jsou lemovány stromy a trávníky. Obecní úřad se velmi svědomitě o veškerou zeleň stará.

Původně zemědělský charakter obce byl již téměř zcela setřen, zejména po zániku státního statku, který hospodařil na místě bývalého "panského dvora". Většina obyvatel pracuje ve službách a v průmyslu a vzhledem k dobrému dopravnímu spojení řada lidí za prací dojíždí do hlavního města Prahy.

Příměstská autobusové doprava zajišťuje spojení do Prahy ke stanicím metra (Letňany, Ládví, Holešovice), ale také do Neratovic a Brandýsa nad Labem. V místě je také železniční stanice na trati Praha - Turnov (trať 070). Ze spojů MHD Pražské integrované dopravy obec obsluhují linky 345, 351, 416 a 417.

V obci je mateřská školka, jejímž zřizovatelem je obec, a tři soukromé mateřské školky (Pro Family s.r.o., ProJesle s.r.o., Rodinná školka Domeček), nemocnice, dům služeb, pošta, fotbalové hřiště, několik obchodů a firem. V 90. letech minulého století proběhla úplná telefonizace, byl vybudován vodovod, rozvod plynu, tlaková kanalizace s čistírnou odpadních vod. V obci působí několik spolků: fotbalový klub TJ Sokol, klub rybářů, klub žen a klub Stromeček. Obec má svoji obecní policii. Síť VES-NET poskytuje občanům obce Měšice i okolním obcím (do 30km od Měšic) levné připojení k vysokorychlostnímu Internetu. Do této obecní datové sítě je připojena i obecní policie, obecní archiv, sociální byty, centrum volného času a obecní knihovna umístěná v domu služeb, která poskytuje přístup na Internet zdarma.

Historické jádro obce je spolu se zámkem s pozoruhodnou sochařskou i malířskou výzdobou a anglickým parkem o rozloze 15 ha a přilehlým areálem chráněnou kulturní památkou. Dominantou obce je rokokový zámek z roku 1767, postavený stavitelem Antonínem Haffeneckerem pro hraběcí rod Nosticů. Dnes je zámek využíván jako soukromé zdravotnické zařízení (Občanské sdružení CIOP). Od roku 1996 je vlastníkem celého areálu obec.

Od 90. let minulého století se obec rozšiřuje na severním okraji novou výstavbou rodinných domků.

V čele obce je starosta Petr Lanc, místostarosta Jiří Bejlek a 9 členů obecního zastupitelstva. Státními úřady příslušnými pro obec jsou Krajský úřad Středočeského kraje v Praze a pověřeným úřadem je Městský úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Obec je součástí svazku obcí "Mikroregion Mratínského potoka" a členem obecně prospěšné společnosti MAS Nad Prahou.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1294, kdy patřila pražským johanitům. Mezi pozdějšími majiteli byl v 15. století Zdeněk ze Šternberka, do roku 1547 Staré město pražské, roku 1616 Jan z Černhauzu, po němž ji zdědili Nosticové. Na místě středověké tvrze postavil v letech 1767-1790 hrabě František Antonín Nostic-Rieneck rokokový zámek podle plánů Antonína Haffeneckera. Roku 1776 byl na zámku postaven první hromosvod v Čechách a v letech 1776-1787 zde pobýval Josef Dobrovský jako domácí učitel.

Územněsprávní začlenění

Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti. V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo:

 • 1850 Země česká, kraj Praha, politický okres Karlín, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1855 Země česká, kraj Praha, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1868 Země česká, politický okres Karlín, soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1908 Země česká, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1939 Země česká, Oberlandrat Mělník, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1942 Země česká, Oberlandrat Praha, politický i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1945 Země česká, správní i soudní okres Brandýs nad Labem
 • 1949 Pražský kraj, okres Brandýs nad Labem
 • 1960 Středočeský kraj, okres Praha-východ