• Letiště Vodochody dostalo další stopku

  http://praha.idnes.cz/souhlas-s-letistem-ve-vodochodech-neplati-potvrdil-ministr-pqs-/praha-zpravy.aspx?c=A141029_121007_praha-zpravy_dc

  http://dopravni-magazin.cz/letiste-vodochody-konec-snum-navrat-reality/

  Ministr životního prostředí Richard Brabec dal podle zjištění MF DNES na radu expertní komise, která mu doporučila zamítnout rozklad společnosti Penta. 
  Podrobnější informace naleznete v příloze.
  Nepřehlédněte i další odkaz, ve kterém se v obsáhlém článku dozvíte seriózní informace a zhodnocení celé kauzy okolo investiční skupiny Penta a letiště Vodochody.

   

 • Pozvánka na výrobu lampiónů

  Obecní úřad Měšice ve spolupráci s Centrem volného času Měšice a Klárou Pokornou zve děti všech věkových kategorií a jejich rodiče (prarodiče, tety,...) na výrobu originálního lampiónu.

  Více v přiloženém letáčku.

  Výroba lampiónů

 • Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

  Společnost ČEPS, a.s. žádá vlastníky a uživatele pozemků v ochranném pásmu vysokého napětí 400 kV o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které přesahují výšku 3 m.

  Více informací v příloze.

  Upozornění vlastníkům

 • Výsledky Voleb do zastupitelstva obce Měšice konaných ve dnech 10 a 11.10.2014

  Na této adrese se dozvíte volební výsledky jednotlivých sdružení a vol. stran v obci Měšice: zde

 • Svoz listí

  Od pondělí 20. října 2014 začíná obecní technická četa opět se svozem listí a trávy.

  Více informací v příloze.

  Každoroční svoz listí

 • Pamětní medaile vydané k 720. výročí obce Měšice

  Obec Měšice u příležitosti 720. let od založení obce vydala Pamětní medaile. Za cenu 90,- Kč je možno medaile zakoupit na Obecním úřadu, nebo na akcích pořádaných obcí.

  Na Pamětní medaili se můžete podívat na přiložené fotografii.

  Pamětní medaile

 • Nástěnný kalendář obce Měšice

  Obec Měšice u příležitosti 720. let od založení obce vydala Nástěnný barevný kalendář na rok 2015.  Za cenu 100,- Kč je možno kalendář zakoupit na Obecním úřadu, nebo na akcích pořádaných obcí.

  Na kalendář se můžete podívat na přiložené fotografii.

  Nástěnný kalendář

 • Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

  Vlastník distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a.s. žádají všechny vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Podrobnosti na přiloženém letáčku.

  Výzva k okleštění stromoví a jiných porostů

RSS

Obecní úřad Měšice

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce. Kontaktni údaje jsou k dispozici ke stažení ve formě PDF dokumentu.

Adresa
Hlavní 55/22
250 64  Měšice

E-mail
mesice@mesice.org

Telefony
+420 283980330 - kanceláře
+420 283981280 - účtárna
+420 725021852 - starosta
+420 739058481 - místostarosta
+420 723737027 - obecní policie
+420 739058492 - vedoucí tech. čety

Datová schránka - md2bcts

IČO - 00240451

DIČ - CZ00240451

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 

Budova Obecního úřadu v Měšicích
Budova Obecního úřadu
obecní vlajka
Vlajka obce
obecní znak
Znak obce

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

starosta obce: Petr Lanc
místostarosta: Jiří Bejlek
účetní: Helena Vyhlídalová
matrikářka: Jana Literová
knihovnice: Marie Nováková
archivář, kronikář: Vladimír Novák

Povinnosti obecního úřadu

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku (fyzickou a elektronickou)

Ostatní