• Přerušení dodávky elektřiny

  Pozor, pozor!!

  Upozorňujeme občany na plánovanou odstávku dodávky elektřiny ve dnech 3.9. a 4.9.2015 ve střední části starých Měšic. V obou dnech bude dodávka přerušena od 7:30 do 17:30. V příloze naleznete seznam čísel popisných nemovitostí a ulic, kterých se odstávka týká.  

  Seznam ulic a čísel popisných

 • Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 10.9.2015

  Oznamujeme další plánované přerušení dodávky elektřiny ve střední části starých Měšic dne 10.9.2015 od 7:30 do 15:00. V příloze naleznete plánek s vyznačenou lokalitou, které se bude odstávka týkat.

  Informace o odstávce, Plánek odstávky

 • Ukončení provozování internetové sítě VES-NET

  Vážení klienti internetové bezdrátové sítě VES-NET,

  Zastupitelstvo obce Měšice na svém zasedání dne 29.7.2015 rozhodlo o ukončení provozování sítě VES-NET k 31.8.2015. Z tohoto důvodu vám všem Smlouvu o připojení k síti VES-NET vypovídáme v souladu s článkem č. IV.  Tuto výpověď všichni obdržíte písemně poštou na Doručenku. Toto oznámení slouží víceméně jako avizování doručení zmíněné písemné výpovědi a i jakási omluva za to, že jsme nedokázali splnit slib, že se pokusíme zajistit pro všechny klienty, kteří o to projeví zájem, bezproblémový přechod k jinému poskytovateli bezdrátového internetového připojení.
       Z výše uvedeného tedy vyplývá, že siť VES-NET by měla být funkční až do 31.8.2015, a všichni klienti by do té doby měli mít možnost využívat své zaplacené služby dle zvoleného tarifu. Od 1.9.2015 všem končí platnost Smlouvy a síť přestane vysílat. Každý z vás by měl mít celý měsíc na to, aby si zajistil jiného poskytovatele internetového připojení. Těchto poskytovatelů působí v Měšicích a blízkém okolí několik.
  Závěrem dovolte, abychom všem poděkovali za dosavadní spolupráci a popřáli vám šťastnou volbu při výběru jiného dodavatele internetového připojení.
  S pozdravem,
  v.z. Jiří Bejlek-místostarosta obce
 • Hledáte zaměstnání?

  Firma ZZN Polabí a.s. přijme STROJNÍKA na ÚPRAVU PLODIN - SILOMISTRA. Více v přiloženém inzerátu....

  Nabídka zaměstnání

 • Oznámení o uzavření knihovny

  Oznamujeme všem občanům a čtenářům, že z důvodu čerpání dovolené, bude od 1.8. do 31.8.2015 uzavřena Místní knihovna.

 • Informace o kauze Letiště Vodochody

  Vážení občané, v příloze naleznete nejnovější informace o vývoji situaci v kauze Letiště Vodochody.

  Letiště Vodochody

RSS

Obecní úřad Měšice

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce. Kontaktni údaje jsou k dispozici ke stažení ve formě PDF dokumentu.

Adresa
Hlavní 55/22
250 64  Měšice

E-mail
mesice@mesice.org

Telefony
+420 283980330 - kanceláře
+420 283981280 - účtárna
+420 725021852 - starosta
+420 739058481 - místostarosta
+420 723737027 - obecní policie
+420 739058492 - vedoucí tech. čety

Datová schránka - md2bcts

IČO - 00240451

DIČ - CZ00240451

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 

Budova Obecního úřadu v Měšicích
Budova Obecního úřadu
obecní vlajka
Vlajka obce
obecní znak
Znak obce

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

starosta obce: Petr Lanc
místostarosta: Jiří Bejlek
účetní: Helena Vyhlídalová
matrikářka: Jana Literová
knihovnice: Marie Nováková
archivář, kronikář: Vladimír Novák

Povinnosti obecního úřadu

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku (fyzickou a elektronickou)

Ostatní