• Pozvání na II. ročník soutěže o nejlepší Měšickou vánočku 2014

  Myslíte si, že ta Vaše doma upečená vánočka je nejlepší na světě nebo minimálně v Měšicích? Přijďte o tom v sobotu 20. prosince přesvědčit do CVČ i porotu soutěže o nejlepší Měšickou vánočku 2014. Pokud uspějete, dostanete za to diplom, pěknou cenu a bude mít černé na bílém, že ta Vaše vánočka je opravdu nejlepší. Více i nformací na letáčku v příloze...

  Pozvání

 • Přání

  Přání spoluobčanům

  Přání spoluobčanům

 • Výstavba nové Základní školy v obci Hovorčovice

  V lednu letošního roku zastupitelstvo obce Hovorčovice schválilo záměr výstavby nové základní školy v obci. Reagovalo tak na problém nedostatečné kapacity školských zařízení v našem regionu, který se zejména pro rodiče hovorčovických dětí stal bez nadsázky noční můrou. Výstavba nové školy byla zahájena na začátku října 2014 a své brány dětem poprvé slavnostně otevře 1. září 2015. Více informací v přiloženém letáčku.

  Nová ZŠ v Hovorčovicích

 • Pamětní medaile vydané k 720. výročí obce Měšice

  Obec Měšice u příležitosti 720. let od založení obce vydala Pamětní medaile. Za cenu 90,- Kč je možno medaile zakoupit na Obecním úřadu, nebo na akcích pořádaných obcí.

  Na Pamětní medaili se můžete podívat na přiložené fotografii.

  Pamětní medaile

 • Nástěnný kalendář obce Měšice

  Obec Měšice u příležitosti 720. let od založení obce vydala Nástěnný barevný kalendář na rok 2015.  Za cenu 100,- Kč je možno kalendář zakoupit na Obecním úřadu, nebo na akcích pořádaných obcí.

  Na kalendář se můžete podívat na přiložené fotografii.

  Nástěnný kalendář

RSS

Obecní úřad Měšice

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce. Kontaktni údaje jsou k dispozici ke stažení ve formě PDF dokumentu.

Adresa
Hlavní 55/22
250 64  Měšice

E-mail
mesice@mesice.org

Telefony
+420 283980330 - kanceláře
+420 283981280 - účtárna
+420 725021852 - starosta
+420 739058481 - místostarosta
+420 723737027 - obecní policie
+420 739058492 - vedoucí tech. čety

Datová schránka - md2bcts

IČO - 00240451

DIČ - CZ00240451

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 

Budova Obecního úřadu v Měšicích
Budova Obecního úřadu
obecní vlajka
Vlajka obce
obecní znak
Znak obce

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

starosta obce: Petr Lanc
místostarosta: Jiří Bejlek
účetní: Helena Vyhlídalová
matrikářka: Jana Literová
knihovnice: Marie Nováková
archivář, kronikář: Vladimír Novák

Povinnosti obecního úřadu

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku (fyzickou a elektronickou)

Ostatní