• Pozvání na Závod horských kol

  Organizátoři vás zvou v neděli 24.5.2015 na Závod horských kol v areálu za obcí Klíčany. Více v přiloženém letáčku.....

  Závody horských kol

 • Informace o vypnutí elektřiny

  V přiloženém letáku se dozvíte o plánovaném přerušení dodávky el. energie ve dnech 22. a 27.4.

  Přerušení dodávky elektřiny

 • Informace Veřejného ochránce práv (Ombudsmana)

  V přiloženém letáku se dozvíte informaci o tom, jak se s pomocí Ombudsmana domůžete svých práv.

  Informace

 • Změny autobusových jízdních řádů

  Od 7. dubna 2015 dochází ke změnám autobusových jízdních řádů: Linka 345 - bude zrušena - spoje jsou nahrazeny posílenými linkami 416 a 417.

  Linka č. 351 - bude zkrácena do trasy PRAHA-NERATOVICE a dojde k mírnému posílení provozu. Aktuální informace zjistíte v níže uvedeném prokliku na webové stránky Ropidu. V dalších přílohách najdete jízdní řády linek 351, 416 a 417. 

  http://integrace.ropid.cz

  linka 351, linka 416, linka 417

 • POZOR! Změna otevírací doby na Shromaždišti odpadů

  Upozorňujeme občany, že od 1.4.2015 dochází ke změně otevírací doby na Shromaždišti odpadů. Místo středy bude otevřeno v úterý! Podrobnější informace na přiloženém letáčku.

  Změna otevírací doby

 • Likvidace bioodpadu

  Od roku 2015 bude svážet hnědé popelnice s bioodpadem opět firma AVE CZ s.r.o.
  Podle nové legislativy tuto službu již nezprostředkuje Obec Měšice, ale bude třeba uzavřít
  jednotlivě smlouvu přímo s firmou AVE CZ s.r.o.
  Pro všechny zájemce je na OÚ připraven návrh smlouvy. Podepsanou smlouvu za Vás
  odešleme. Také můžeme na vyžádání zaslat smlouvu mailem. Zájemci obdrží písemně
  potvrzenou smlouvu, fakturu a známku na popelnici přímo od firmy AVE CZ s.r.o. Více informací - ceny apod. na přiloženém letáku

  Nové informace o svozu bioodpadu

RSS

Obecní úřad Měšice

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce. Kontaktni údaje jsou k dispozici ke stažení ve formě PDF dokumentu.

Adresa
Hlavní 55/22
250 64  Měšice

E-mail
mesice@mesice.org

Telefony
+420 283980330 - kanceláře
+420 283981280 - účtárna
+420 725021852 - starosta
+420 739058481 - místostarosta
+420 723737027 - obecní policie
+420 739058492 - vedoucí tech. čety

Datová schránka - md2bcts

IČO - 00240451

DIČ - CZ00240451

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 

Budova Obecního úřadu v Měšicích
Budova Obecního úřadu
obecní vlajka
Vlajka obce
obecní znak
Znak obce

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

starosta obce: Petr Lanc
místostarosta: Jiří Bejlek
účetní: Helena Vyhlídalová
matrikářka: Jana Literová
knihovnice: Marie Nováková
archivář, kronikář: Vladimír Novák

Povinnosti obecního úřadu

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku (fyzickou a elektronickou)

Ostatní