• 1. Měšický mariášový turnaj

  Zveme v soboru 11. dubna do restaurace U Václava všechny karbaníky i kibice na 1. Měšický mariášový turnaj. Více na přiloženém plakátu.

  Pozvání na 1. Měšický mariášový turnaj

 • Svoz bioodpadu

  Upozornění na podmínky svozu bioodpadu. Více v příloze.

  Bioodpad

 • Měšický jarmark

  Centrum volného času ve spolupráci s obcí zve všechny občany v sobotu 25. dubna od 8:30 do prostor areálu u Centra v Nosticově ul. čp. 15 na 1. Měšický jarmark. Více na přiloženém letáku.

  Pozvání na jarmark

 • POZOR! Změna otevírací doby na Shromaždišti odpadů

  Upozorňujeme občany, že od 1.4.2015 dochází ke změně otevírací doby na Shromaždišti odpadů. Místo středy bude otevřeno v úterý! Podrobnější informace na přiloženém letáčku.

  Změna otevírací doby

 • Oznámení o započetí prací na zdvojení vedení VVN

  Společnost ELCON Bratislava a.s. oznamuje započetí prací pro společnost ČEPS a.s., které spočívají v demontáži starých a následně v osazení nových stožárů a tažení nových vodičů na VVN (velmi vysokém napětí). Více na přiloženém oznámení o započetí prací.

  Započetí prací

 • Ukliďme Česko

  Pojďte se spolu s námi připojit k celostátní výzvě "Uliďme Česko". Uklidíme společně 18. dubna 2015 po zimě svoji obec. Všichni zájemci, kteří se chtějí do této akce zapojit, přečtete si přiložený letáček. Více informací zveřejníme včas před jejím konáním. Za Měšice krásnější!

  Ukliďme Měšice

 • Kritéria pro zápis dětí do Mateřské školy Měšice

  V příloze zveřejňujeme Kritéria a termín pro zápis dětí do Mateřské školy pro školní rok 2015 - 2016.

  Termín zápisu a kritéria zápisu do MŠ

 • Pozvání na taneční večery

  Stonožka Líbeznice o.s., zve všechny příznivce společenských tanců na Taneční večery s výukou tanců. Více na přiloženém letáčku.

  Taneční večery

 • Likvidace bioodpadu

  Od roku 2015 bude svážet hnědé popelnice s bioodpadem opět firma AVE CZ s.r.o.
  Podle nové legislativy tuto službu již nezprostředkuje Obec Měšice, ale bude třeba uzavřít
  jednotlivě smlouvu přímo s firmou AVE CZ s.r.o.
  Pro všechny zájemce je na OÚ připraven návrh smlouvy. Podepsanou smlouvu za Vás
  odešleme. Také můžeme na vyžádání zaslat smlouvu mailem. Zájemci obdrží písemně
  potvrzenou smlouvu, fakturu a známku na popelnici přímo od firmy AVE CZ s.r.o. Více informací - ceny apod. na přiloženém letáku

  Nové informace o svozu bioodpadu

RSS

Obecní úřad Měšice

Obecní úřad je orgán obce. Obecní úřad vykonává úkoly samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává přenesenou působnost obce. Kontaktni údaje jsou k dispozici ke stažení ve formě PDF dokumentu.

Adresa
Hlavní 55/22
250 64  Měšice

E-mail
mesice@mesice.org

Telefony
+420 283980330 - kanceláře
+420 283981280 - účtárna
+420 725021852 - starosta
+420 739058481 - místostarosta
+420 723737027 - obecní policie
+420 739058492 - vedoucí tech. čety

Datová schránka - md2bcts

IČO - 00240451

DIČ - CZ00240451

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Středa:  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
 

Budova Obecního úřadu v Měšicích
Budova Obecního úřadu
obecní vlajka
Vlajka obce
obecní znak
Znak obce

Struktura úřadu

Podle zákona tvoří obecní úřad starosta, místostarostové, tajemník obecního úřadu a zaměstnanci do obecního úřadu zařazení. Obecní rada může zřídit odbory a oddělení pro jednotlivé druhy činnosti, které vedou zaměstnanci obecního úřadu. Toto je obvyklé zejména u větších obcí.

starosta obce: Petr Lanc
místostarosta: Jiří Bejlek
účetní: Helena Vyhlídalová
matrikářka: Jana Literová
knihovnice: Marie Nováková
archivář, kronikář: Vladimír Novák

Povinnosti obecního úřadu

Každý obecní úřad má ze zákona povinnost:

 • podávat informace žadatelům
 • plnit úkoly uložené radou nebo zastupitelstvem obce
 • pomáhat výborům a komisím v jejich činnosti
 • vykonávat státní správu s výjimkou výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci rady obce, zastupitelstva obce nebo obecních komisí
 • zřídit na veřejně dostupném místě úřední desku (fyzickou a elektronickou)

Ostatní